Γλώσσα

Μελος

Καρπούζος Δημήτριος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998707
  • Fax: 2310 998767
  • Σπουδές: Διπλ.- Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση υδατικών πόρων και αρδευτικών συστημάτων. Υδροπληροφορική. Βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων. Μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης στην υπόγεια και επιφανειακή υδρολογία. Προσομοίωση κίνησης νερού στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους. Κλιματική αλλαγή - Ξηρασία.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Μαθήματα: Αριθμητική Ανάλυση και Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστές (παλαιό πρόγραμμα σπουδών), Συστήματα Αρδεύσεων, Υδραυλική Υπόγειων Νερών, Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένη Υδραυλική. Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΠΣ): Προχωρημένη Υδραυλική Υπόγειων Υδάτων, Στοχαστική Υδρολογία και Υδροπληροφορική, Σχεδιασμός και Προσομοίωση αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων