Γλώσσα

Μελος

Ιακωβίδου Όλγα

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998813
  • Fax: 2310 998828
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Νοέμβριος 1975. Δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδικότητας (D.S.P.U.) του Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier της Γαλλίας, Ιούνιος 1978. Δίπλωμα Σπουδών σε βάθος (D.E.A.) του Université Paul Valery του Montpellier της Γαλλίας, Ιούνιος 1979. Μάστερ Επιστημών (M.Sc.) του Institut Agronomique Mediter¬ra neen de Montpellier της Γαλλίας, Ιούνιος 1980. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 1988.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μελέτη ειδικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα αγροτικού τουρισμού, Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Γυναικείοι συνεταιρισμοί, ανάπτυξη της υπαίθρου και τοπική ανάπτυξη, Θέματα αγροτικής κοινωνιολογίας,. Πληθυσμός και τρόφιμα.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: Αγροτικός Τουρισμός, Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Κοινωνική Δημογραφία, Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, Αγροτική Κοινοτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακά: Αγροτική Κοινωνιολογία, Πληθυσμός και τρόφιμα

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ