Γλώσσα

Μελος

Ελευθεροχωρινός Ηλίας

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: +30 2310 998629
  • Fax: +30 2310 998634
  • Σπουδές: 1. Πτυχίο Γεωπονίας "Λίαν καλώς (8,15)", Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδίκευση "Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Γεωργίας" με βαθμό ‘Άριστα εννέα (9)’. Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 3. Ph. D. στη Ζιζανιολογία (Υποτροφία από ΙΚΥ). University of Reading, U.K.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 1. Βιολογία ανθεκτικών και ευαίσθητων ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. 2. Ανταγωνισμός-αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργειών. 3. Αντιμετώπιση ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά. 4. Επίδραση αιθερίων ελαίων από αρωματικά φυτά σε ζιζάνια. 5. Δράση και εκλεκτικότητα νέων ζιζανιοκτόνων. 6 Έκπλυση, προσρόφηση και υπολειμματική διάρκεια των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος. 7. Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής. 8. Διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας [σε επίπεδο σποροφύτων (βιοδοκιμές) και ολόκληρων φυτών, μοριακό επίπεδο (DNA αλληλούχηση, ένζυμα περιοριοσμού, in vitro δράση ενζύμου)] διαφόρων ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα και των μεθόδων αντιμετώπισής τους.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: 1. Προπτυχιακά Τμήματος Γεωπονίας: Ζιζανιολογία. 2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Ζιζανιολογίας, Τμήμα Γεωπονίας: ‘Μεταβολισμός και Mηχανισμοί Δράσης Ζιζανιοκτόνων’. 3. Μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Ζιζανιολογίας’ και ‘Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης’, Τμήμα Γεωπονίας: ‘Ολοκληρωμένη παραγωγή φυτών μεγάλης καλλιέργειας’, ‘Ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή οπωροκηπευτικών’.

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ