Γλώσσα

Μελος

Γούλα Αθανασία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991658
  • Fax: 2310 991658
  • Σπουδές: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Διδακτορικό δίπλωμα
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο σχεδιασμό και στη βελτιστοποίηση διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων (ξήρανση, εξάτμιση, εκχύλιση, διεργασίες φυσικού διαχωρισμού, ενθυλάκωση), στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων βιομηχανικών τροφίμων (ανάκτηση συστατικών), στη μοντελοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων με χρήση προγραμμάτων υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD), στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρότυπου εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν τη μεταβολή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των τροφίμων κατά τη διάρκεια διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας αλλά και κατά τη διατήρησή τους.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Μηχανική Τροφίμων Ι, Μηχανική Τροφίμων ΙΙ, Συστήματα Αυτοματισμού Βιομηχανιών Τροφίμων Μεταπτυχιακά μαθήματα Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Σχημάτων Επεξεργασίας, Μεταζυμωτικές Διεργασίες και Παλαίωση Οίνου, Τεχνολογία Αποσταγμάτων και Άλλων Αμπελοοινικών Προϊόντων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ