Γλώσσα

Μελος

Γεωργίου Πανταζής

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998752
  • Fax: 2310 998767
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μ.Δ.Ε., Δρ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρδεύσεις, Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών και προγραμματισμός αρδεύσεων, Άρδευση Ακριβείας, Απόδοση καλλιεργειών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού, Σχεδιασμός και λειτουργία ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς, Διαχείριση υδατικών πόρων, Κλιματική αλλαγή, Ξηρασίες.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Α. Προπτυχιακά Μαθήματα: Γεωργική Υδραυλική, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες, Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών, Μαθηματικά, Σχεδιασμός και Διαχείριση Εγγειοβελτιωτικών Έργων Β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Σύγχρονες Μεθοδολογίες Αρδεύσεων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ειδικά Θέματα Εγγείων Βελτιώσεων, Στοχαστική Υδρολογία και Υδροπληροφορική

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ