Γλώσσα

Μελος

Βερεσόγλου Δημήτριος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998614
  • Fax: 2310 998652
  • Σπουδές: 1. Πτυχίο Γεωπονίας Γεωπονοδασολογικής Σχολής Α.Π.Θ. (1972) 2. Διδακτορικό Δίπλωμα University of York, Department of Biology (1984)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επιδράσεις ανταγωνισμού για εδαφικούς πόρους και θυσανωδών μυκορριζών στη δομή των ποωδών φυτοκοινοτήτων Ρύπανση φυτοκοινοτήτων με βαρέα μέταλλα και ραδιοισότοπα
  • Διδασκαλία μαθημάτων: 1. Προπτυχιακά Τμήματος Γεωπονίας: Οικολογία, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, 2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Γεωπονίας: Προχωρημένη Οικολογία, Οικολογία Φυτών, Σεμινάρια, Ειδικά Θέματα.

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ