Γλώσσα

Μελος

Αλεξανδρίδης Θωμάς

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991777
  • Fax: 2310 991778
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας (ΑΠΘ 1995) MSc στην Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση (Cranfield University 1996) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεωπληροφορική (ΑΠΘ 2003)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: - Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και γεωγραφική ανάλυση χωρικών δεδομένων για την χαρτογράφηση της κάλυψης γης και των διαχρονικών αλλαγών της. - Ποσοτική τηλεπισκόπηση: εκτίμηση εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους, βιομάζας, δείκτη φυλλικής επιφάνειας. - Δορυφορική παρακολούθηση αγροτικών πόρων: χαρτογράφηση καλλιεργειών, αγροτική χρήση νερού, ψηφιακή εδαφολογική χαρτογράφηση, χαρτογράφηση υδατοκαλλιεργειών. - Παρακολούθηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον: μοντελοποίηση της διάβρωσης εδαφών, χαρτογράφηση της υποβάθμισης των κατάντη υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης, παρακολούθηση της ποιότητας των κατάντη υδατίνων σωμάτων.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: - Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Γεωργικών Εδαφών και Γαιών - Προχωρημένη Τηλεπισκόπηση - Προχωρημένα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Χαρτογράφηση με φωτοερμηνεία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ