Γλώσσα

Μελος

Μπουρνάρης Θωμάς

Επίκουρος καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998423, 2310 991725
  • Fax: 2310 998825
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας (ΑΠΘ 2000) Μεταπτυχιακό (Αγροτική Οικονομία ΑΠΘ) Διδακτορικό (Αγροτική Οικονομία ΑΠΘ)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής, Οικονομική Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Management Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργική Λογιστική, Γεωργική Πληροφορική, Οργάνωση Γεωργικής Παραγωγής, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: 308Υ Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, 314Υ Αγροτική Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ν003Υ Πληροφορική, Ν033Ε Εφαρμογές πληροφορικής στις γεωπονικές επιστήμες, N104Y Ποσοτικές Μέθοδοι, Ν101Υ Μακροοικονομική Ανάλυση, Ν108Υ Γεν. και Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική, Ν113Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής, Ν134Ε Παραγωγικότητα & Προγραμματισμός στη Γεωργία, ΑΟΝ 718 Management Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΑΟΝ 712 Προχωρημένες Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ