Γλώσσα

Μελος

Μενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998835, 2310 991653
  • Fax: 2310 998835
  • Σπουδές: Πτυχίο Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ. Διδακτορικό Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ. Μεταδιδακτορικό Plant Pathology, UC BERKELEY,USA.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 1. Απομόνωση, χημική ανάλυση και μελέτη της δράσης βιοδραστικών μορίων (δευτερογενών μεταβολιτών) από φυσικά (φυτικά) προϊόντα με στόχο την εφαρμογή στη Φυτοπροστασία (έλεγχος νηματωδών, βακτηρίων, μυκήτων, εντόμων). Biopesticides. 2. Μελέτη της τύχης και συμπεριφοράς (διάσπαση, προσρόφηση, έκπλυση, επιταχυνόμενη μικροβιακή διάσπαση) γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και των επιδράσεων τους στη σύσταση και δραστηριότητα της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους. 3. Ανάπτυξη Πολυδύναμων μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα και περιβαλλοντικά δείγματα. 4. Τύχη-Συμπεριφορά-Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: 1.Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα, 2.Γεωργικά Φάρμακα ΙΙ, 3.Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση Γεωργικών Φαρμάκων), 4.Γεωργικά Φάρμακα, 5.Οικολογία Γεωργικών Φαρμάκων και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον (μεταπτυχιακό μάθημα), 6.Τεχνικές χημικής ανάλυσης Γεωργικών Φαρμάκων (μεταπτυχιακό μάθημα).

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ