Γλώσσα

Μελος

Ματσή Θεοδώρα

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998682
  • Fax: 2310 998728
  • Σπουδές: Προπτυχιακές Πτυχίο του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του ΑΠΘ, 1985 Μεταπτυχιακές Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΑΠΘ, 1997
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παραπροϊόντα βιομηχανικής δραστηριότητας ως εδαφοβελτιωτικά υλικά Οργανικά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικά υλικά Μορφές και χημική συμπεριφορά βαρέων μετάλλων στα εδάφη Τα απαραίτητα μικροθρεπτικά στοιχεία βόριο και νικέλιο στο έδαφος
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Εδαφολογία, Γονιμότητα Εδάφους, Χημεία Εδάφους, Ενόργανη Χημική Ανάλυση Μεταπτυχιακά Προχωρημένη Χημεία Εδάφους, Χημική Ανάλυση Εδαφών, Νερών και Φυτικών Ιστών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ