Γλώσσα

Μελος

Κοτζεκίδου Ρουκά Παρθένα

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991648
  • Fax: 2310 991650
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Dr. Agr.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ● Μελέτη βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων που απαντώνται στα τρόφιμα ● Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με Real-Time PCR ● Μικροβιολογία ζυμούμενων τροφίμων ● Καλλιέργειες εκκινήσεως στην παραγωγή τροφίμων ● Βιοτεχνολογική παραγωγή οργανικών οξέων, ενζύμων και καροτενίων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Μικροβιολογία Τροφίμων, Μοριακή Βιολογία στην Επιστήμη Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Μεταπτυχιακά μαθήματα Προχωρημένα Μαθήματα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Μικροβιολογία Οίνου: Ζυμώσεις, Ασθένειες Οίνου και Προζυμωτικές Διεργασίες και Οινοποιήσεις

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ