Γλώσσα

Μελος

Αποστολίδης Απόστολος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991719 & 2310 998683
  • Fax: 2310 998683
  • Σπουδές: 1984-1989 Πτυχίο, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ, 1993-1996 Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμογές μοριακών δεικτών στην Ιχθυολογία – Αλιεία, Εκτίμηση της γενετικής δομής φυσικών και καλλιεργούμενων υδρόβιων πληθυσμών, Προστασία και Διατήρηση Ζωικών Γενετικών Πόρων, Μοριακή Εξέλιξη – Φυλογένεση
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: • Υδατοκαλλιέργειες, • Γενετική & Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, • Ιχθυοκομία και Αλιεία Μεταπτυχιακά: • Γενετική Αξιολόγηση & Σχήματα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων, • Εφαρμογές της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ