Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΑρχιτεκτονική τοπίου
ΚωδικόςΝ516Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS6
ΔιδάσκοντεςΤσαλικίδης Ιωάννης, Ε. Αθανασιάδου
Περιγραφή

Ενότητα 1. Εισαγωγικό μάθημα: ορισμός, σπουδές στη Γεωπονική Σχολή, Κατόψεις
κήπων, διάσημα έργα Aρχιτεκτονικής Τοπίου. Σκίτσα και κλίμακες.
Ενότητα 2. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Από την Αρχαιότητα μέχρι και τους
Αναγεννησιακούς Ιταλικούς Κήπους
Ενότητα 3 . Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.Από τους Γαλλικούς Συμμετρικούς
κήπους μέχρι και τις μέρες μας.
Επιπλέον φυλλάδια : σύμβολα δένδρων, θάμνων, δαπέδων, εδαφοκαλιπτικών κτλ.
Ενότητα 4. Ανάλυση Περιοχής. Αποτύπωση και καταγραφή όλων των παραγόντων
που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη ανάλυση τοπίου
Ενότητα 5. 1.Βασικές Θεωρητικές Αρχές .Ενότητα, Λειτουργικότητα, Απλότητα, Κλίμακα- σωστές αναλογίες.2. Κύριοι παράγοντες της τοπιακής σύνθεσης: Γραμμή, Σχήμα, Υφή, Χρώμα, Ποικιλία, Επανάληψη, Ισορροπία, Έμφαση. 3. Βασικές σχεδιαστικές αρχές: οργάνωση χώρου, Σύνδεση χώρων, Σύνδεση στοιχείων, Κυριαρχία χώρων,
Μορφή και σχήμα, Σύνδεση γεωμετρικών μορφών, Ρυθμός
Ενότητα 4. Τα πρώτα βήματα στο σχεδιασμό, σχεδιάζοντας με κάνναβο.
Ενότητα 6. Χρήση Φυτών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου Είδη, Διαστάσεις φύτευσης, καλλιεργητικές απαιτήσεις, Οικολογικές, Λειτουργικές και Αισθητικές ιδιότητες Φυτών.
Ενότητα 7. Ο μεσογειακός κήπος. Ανάλυση έντεκα βασικών χαρακτηριστικών του Μεσογειακού Κήπου.
Ενότητα 8. Κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου. Μονοπάτια, σκάλες, πέργκολες κ.α.
Διόρθωση Προσχεδίων Φοιτητών. Παρουσίαση Σχέδιο Φύτευσης
Ενότητα 9. Κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου. Προγραμματισμός-Φάσεις & Διαδικασία Σχεδιασμού Έργων Τοπίου.
Ενότητα 10. Σχέδιο άρδευσης στην Αρχιτεκτονική τοπίου. Ενότητα 11. Ηλεκτροφωτισμός . Ενότητα 12. Παρουσίαση ολοκληρωμένων μελετών και σχεδίων Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Σχέδιο Άρδευσης από Μελέτες και σχέδια
Ενότητα 13. Εκπαιδευτική Εκδρομή .
 
- 13 Εργαστήρια των οποίων το αντικείμενο διαφοροποιείται ετησίως.