Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΣχεδιασμός Χρήσεων Γης
ΚωδικόςΝ541Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS4
ΔιδάσκοντεςΤσαλικίδης Ιωάννης, Ε. Αθανασιάδου
Περιγραφή

1η ενότητα. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ.Υποβάθμιση/καταστροφή του περιβάλλοντος.Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα. Φυσικοί Πόροι
2η ενότητα. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ.Προστασία του περιβάλλοντος.Χρήσιμη Ορολογία. Βήματα για την προστασία του Περιβάλλοντος
Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στη Στοκχόλμη.Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Έκθεση Μπρούντλαντ .Συνθήκη του Rio de Janeiro. Πρωτόκολλο του Κιότο. Παγκόσμια Διά-
σκεψη για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γιοχάνεσμπουργκ. Αειφόρος/Βιώσιμη Ανάπτυξη
.Χρήσιμη Ορολογία .Περιβαλλοντικοί στόχοι και Τομέας επέμβασης
3η ενότητα. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ.Αειφόρος/Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χρήσιμη Ορολογία. Περιβαλλοντικοί στόχοι και τομέας επέμβασης
4η ενότητα. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Στοιχεία καταγραφής ανάλυσης. Θέση και ταυτότητα της περιοχής. Τοπιογραφία. Υδρολογία και Αποστράγγιση. Έδαφος
5η ενότητα. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Βλάστηση. Μικροκλίμα.Υπάρχοντα Κτίρια/κατασκευές. Έργα Υποδομής. Θέες. Αίσθηση του Χώρου-Θόρυβος-Οσμές. Λειτουργίες
6η ενότητα. ΤΟ ΤΟΠΙΟ.Ερμηνεύοντας και αναλύοντας την έννοια του ‘τοπίου’.Ορισμοί που βασίζονται στην αντίληψη. Ορισμοί που βασίζονται στα οικολογικά χαρακτηριστικά. Ορισμοί που βασίζονται στα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά
7η ενότητα. ΤΟ ΤΟΠΙΟ. Ταξινόμηση Θεωρήσεων για το Τοπίο.1η Ταξινόμηση – αστικό, περιαστικό, αγροτικό και φυσικό τοπίο. 2η Ταξινόμηση – Οι εννέα διαφορετικές
θεωρήσεις για το Τοπίο του Meinig. Το ελληνικό τοπίο.Το τοπίο ως έννοια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη. Εργασία – παράδοση πλάνου εργασίας Ανάθεση 1ου Μέρους χαρτογραφικής Εργασίας
8η ενότητα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Περιγραφικές μέθοδοι.Μεθοδολογία
Αξιολόγησης του Τοπιακού Χαρακτήρα. Βιβλιογραφική έρευνα. Έρευνα/εργασία πε-
δίου. Δελτίο Αξιολόγησης του Τοπίου.Χάρτες αξιολόγησης του τοπίου. Ποσοτικές Μέθοδοι
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.Ψυχομετρικές μέθοδοι – φύλλα παρατήρησης
και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Παρουσίαση 1ου μέρους εργασίας
9η ενότητα. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Χωροταξικός Σχεδιασμός και Καθο-
ρισμός Χρήσεων Γης στον ελλαδικό χώρο. Γενικό Σχέδιο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχε-
διασμού. Κατηγορίες Χρήσεων Γης σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine. Καθορισμός
Χρήσεων Γης εντός πολεοδομικού σχεδίου
10η ενότητα. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης. Επεξηγήσεις επί του 2ου μέρους της Εργασίας
11η ενότητα. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. Εμπειρική Μέθοδος. Μέθοδος Τακτικών Συνδυασμών.Μέθοδος Τακτικών Συνδυασμών με αριθμούς.Μέθοδος Γραμμικών Σχεδιασμών.Μέθοδος Συνδυασμού Παραγόντων. Μέθοδος Λογικών Συνδυασμών – Παράδειγμα Εφαρμογής Case Study
12η ενότητα. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. Ορισμός Χαρτογραφικής μονάδας. Βασικός χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.Πηγές και Συλλογή Στοιχείων. Κωδικοποιημένη περιγραφή των Λογικών Κανόνων Συνδυασμών. Διόρθωση Εργασίας
13η ενότητα. Παρουσίαση Εργασίας