Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΕισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα
ΚωδικόςN061E
ΤύποςΕπιλογής
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΜενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία, Ε.Ν. Παπαδάκης
Περιγραφή

Εισαγωγή στη Χημεία, Φαρμακολογία και Τοξικολογία Γεωργικών Φαρμάκων. Ομάδες Γεωργικών Φαρμάκων και τρόπος δράσης, Συμπεριφορά στο περιβάλλον και υπολειμματικότητα. Νομοθεσία και αρχές ορθής γεωργική πρακτικής.
 
Ενότητα 1. Αρχές Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας Γεωργικών Φαρμάκων
 
Ενότητα 2.  Βιολογική δράση, τοξικότητα και αποτελεσματικότητα και παράγοντες που επηρεάζουν την βιολογική δράση.
 
Ενότητα 3. Βασικές αρχές  για την πρόσληψη, απορρόφηση, μεταφορά, κατανομή και διαθεσιμότητα γεωργικών φαρμάκων στο σημείο δράσης.
 
Ενότητα 4. Κατάταξη γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.ά.)
 
Ενότητα 5. Γενικές αρχές για τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τον τρόπο δράσης εντομοκτόνων.  
 
Ενότητα 6.   Γενικές αρχές για τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τον τρόπο δράσης μυκητοκτόνων.            
 
Ενότητα 7. Γενικές αρχές για τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τον τρόπο δράσης  ζιζανιοκτόνων.
 
Ενότητα 8.  Γενικές αρχές για τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τον τρόπο δράσης λοιπών γεωργικών φαρμάκων.
 
Ενότητα 9.  Αντιφυτοτοξικές ουσίες (φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση).
 
Ενότητα 10. Γενικές αρχές τύχης και συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα).
 
Ενότητα 11. Γενικές αρχές για την υπολειμματικότητα των γεωργικών φαρμάκων και υπολείμματά τους στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα.
 
Ενότητα 12. Γενικές αρχές για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων.
 
Ενότητα 13. Νομοθεσία
            -Σύντομη ανασκόπηση της Ελληνικής (Π.Δ. 115/1997, Νόμος 4036/2012) και Κοινοτικής Νομοθεσίας (ΕΚ 414/91, 2009/128 EC, Κανονισμός 1107/2009 )  για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και ορθολογική χρήση αυτών (περιεχόμενο σήμανσης σκευασμάτων).