Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΓεωργία
ΚωδικόςΝ016Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΔόρδας Χρήστος, Κουτσός Θωμάς
Περιγραφή

1. Εισαγωγή (Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη, η γεωργία και η διατροφή του πληθυσμού, η καταγωγή των καλλιεργούμενων φυτών, κατάταξη των καλλιεργούμενων φυτών με διάφορα κριτήρια)
2. Δομή και λειτουργία των φυτών μεγάλης καλλιέργειας
3. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών – Κλίμα (Ηλιακή ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Βροχόπτωση και λοιπά κατακρημνίσματα, Άνεμος, Φως, Εξατμισοδιαπνοή, Φωτοπερίοδος, Το γεωργικό κλίμα της Ελλάδας και η κατανομή των καλλιεργειών)
4. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών – Έδαφος, Βιοτικοί παράγοντες.
5. Αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών
6. Αμειψισπορά
7. Κατεργασία του εδάφους
8. Θρέψη φυτών - λίπανση
9. Σπόρος και σπορά
10. Συστήματα καλλιέργειας (μονοκαλλιέργεια, συγκαλλιέργεια, συμβατική γεωργία, αειφορική γεωργία)
11. Συστήματα καλλιέργειας (Ολοκληρωμένη διαχείριση, Οργανική γεωργία, Γεωργία ακριβείας, νέες τάσεις στην γεωργία, κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής, περιβαντολογικοί δείκτες εφαρμογής κώδικα ορθής γεωργική πρακτικής).
12. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων φυτών μεγάλης καλλιέργειας που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Τα προϊόντα και η ποιότητα αυτών.
13. Συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών καλλιεργειών όπως αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και ενεργειακές καλλιέργειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Τα προϊόντα και η ποιότητα αυτών.
 
Εργαστήρια
1.         Αναγνώριση σπόρων φυτών μεγάλης καλλιέργειας
2.         Αναγνώριση φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.
3.         Φύτρωμα σπόρων, ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των σπόρων και λιπάσματα.