Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΦυσιολογία Φυτού
ΚωδικόςΝ021Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΚωνσταντινίδου Ελένη – Ίσις Α., Καραμανώλη Αικατερίνη, Παπαδάκης Εμμανουήλ - Νικόλαος, Κιντζίκογλου Αικατερίνη, Κοτοπούλου Αθηνά
Περιγραφή

Ενότητα 1. Εισαγωγικές έννοιες: Φυλογενετική και ταξινόμηση φυτών.
Ενότητα 2. Αρχές λειτουργίας κυττάρου, ολοδυναμία και εφαρμογές, ομοιοστατικοί μηχανισμοί.
Ενότητα 3. Φωτοσύνθεση: Φυσικές αντιδράσεις, ο ρόλος των χρωστικών.
Ενότητα 4. Αντιδράσεις CO2 στη φωτοσύνθεση. Φωτοαναπνοή. C3, C4, CAM και ενδιάμεσοι φωτοσυνθετικοί κύκλοι (εναλλακτικές μεταβολικές οδοί).
Ενότητα 5. Οικολογία της φωτοσύνθεσης και του μεταβολισμού των φυτών: Επίδραση CO2 και φωτός.
Ενότητα 6. Οικολογία της φωτοσύνθεσης και του μεταβολισμού των φυτών: Επίδραση νερού και θερμοκρασίας.
Ενότητα 7. Αναπνοή.
Ενότητα 8. Άζωτο: Μεταβολισμός και δέσμευση αζώτου.
Ενότητα 9. Ιοντικές σχέσεις: Ανόργανη θρέψη.
Ενότητα 10. Υδατικές σχέσεις: Υδατικά δυναμικά, οδοί κίνησης, μηχανισμοί κίνησης, νερού.
Ενότητα 11. Ανάπτυξη: Φυτικές ορμόνες. Βιομόρια με ορμονική δράση.
Ενότητα 12. Τροπισμοί, περιοδισμός, σύλληψη-μεταγωγή σημάτων, φυσιολογία γήρανσης.
Εντότητα 13. Δευτερογενείς μεταβολίτες: Εισαγωγικές έννοιες, ρόλος και μεταβολισμός.
 
Εργαστήρια
1.Προσδιορισμός περιεχομένου χλωροφύλλης με τη χρήση φορητού χλωροφυλλόμετρου. Φωτομετρικός προσδιορισμός χλωροφύλλης α και β στα φύλλα.
2.Φωτοσύνθεση Ι: Προσδιορισμός φωτοσυνθετικής αποτελεσματικότητας μέσω μέτρησης φθορισμού της χλωροφύλλης (σε φύλλα προσαρμοσμένα στο σκοτάδι και στο φως). Καμπύλες απόκρισης φωτός.
3.Φωτοσύνθεση ΙΙ: Αφομοίωση άνθρακα -μέτρηση ανταλλαγής αερίων και προσδιορισμός καθαρής φωτοσύνθεσης.
4.Υδατικές σχέσεις – διαπνοή, μέτρηση στοματικής αγωγιμότητας.
5.Προσδιορισμός δείκτη φυλλικής επιφάνειας μη καταστροφικά στον αγρό και καταστροφικά με χρήση σαρωτή στο εργαστήριο - σύνδεση με παραγωγικότητα.
6.Επίδραση καταπονήσεων στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών. Προσδιορισμός περιεχομένου χλωροφύλλης, φωτοσυνθετικής αποτελεσματικότητας, καθαρής φωτοσύνθεσης, διαπνοής και δείκτη φυλλικής επιφάνειας σε φυτά σε συνθήκες καταπόνησης (αλατότητα, έλλειψη νερού).