Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΕχθροί Υγειονομικής Σημασίας
ΚωδικόςΝ536Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS5
Περιγραφή

Το μάθημα «Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας» διδάσκεται στους φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής και έχει ως αντικείμενο την μελέτη των εντόμων και άλλων αρθροπόδων που ενοχλούν ή/και μεταφέρουν μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο και τα ζώα. Στόχος του είναι ο φοιτητής να γνωρίζει τη μορφολογία, βιολογία, υγειονομική σημασία και αντιμετώπιση των εντόμων αυτών.
Ενότητες του μαθήματος
Ενότητα. Εισαγωγή-Γενικά περί εντόμων υγειονομικής σημασίας.
Ενότητα.Κλάση έντομα. Τάξη Δίπτερα. Οικογένεια Culicidae. Υποοικογένεια Anophelinae. Υποοικογένεια Culicinae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη κουνουπιών.
Ενότητα. Υγειονομική σημασία  και καταπολέμηση κουνουπιών.
Ενότητα. Τάξη Δίπτερα .Οικογένεια Psychodidae. Υποοικογένεια Phlebotominae
Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση φλεβοτόμων
Ενότητα. Τάξη Δίπτερα .Οικογένεια Muscidae. Υποοικογένεια Stomoxydinae. Υποοικογένεια Muscinae. Οικογένεια Calliforidae. Υποοικογένεια Calliforinae. Υποοικογένεια Sarcophaginae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση
Ενότητα. Τάξη Δίπτερα Οικογένεια Tabanidae.Οικογένεια Simuliidae. Οικογένεια Ceratopogonidae.Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση
Ενότητα. Τάξη Δίπτερα. Οικογένεια Rhagionidae. Οικογένεια Glossinidae. Οικογένεια Drosophilidae. Οικογένεια Ephydridae. Οικογένεια Piophilidae. Οικογένεια Oestridae. Οικογένεια Hippoboscidae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση.
Ενότητα.Τάξη Dictyoptera. Οικογένεια Blattidae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση.
Ενότητα. Τάξη Anopluρα. Οικογένεια Pediculidae. Τάξη Hemiptera (Heteroptera). Οικογένεια Cimicidae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση.
10η Ενότητα.Τάξη Siphonaptera. Οικογένεια Pulicidae. Οικογένεια Tungidae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση.
11η Ενότητα. Κλάση Arachnida.Yποκλάση Acari.Τάξη Tetrastigmata.Τάξη Metastigmata.Οικογένεια Ixodidae. Οικογένεια Argasidae. Μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά, είδη, υγειονομική σημασία και καταπολέμηση.
12η Ενότητα. Κλάση Arachnida.Υποκλάση Acari.Τάξη Mesostigmata.Οικογένεια Dermanyssidae . Τάξη Astigmata. Οικογένεια Tyroglyphidae.Οικογένεια Sarcoptidae Τάξη Prostigmata, Οικογένεια Demodicidae , Οικογένεια Tarsonemidae, Οικογένεια Τrombidiidae.Γενικά χαρακτηριστικά, υγειονομική σημασία.
13η Ενότητα. Αράχνες και σκορπιοί. Γενικά-υγειονομική σημασία.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εργαστηριακή Άσκηση. Χρήση κλειδών προσδιορισμού εντόμων.
Εργαστηριακή Άσκηση. Ταυτοποίηση Διπτέρων βάσει κλειδών.
Εργαστηριακή Άσκηση.Κουνούπια. Επίδειξη ειδών που συλλέγονται από το ύπαιθρο και παρασκευάσματα που υπάρχουν στο Εργαστήριο.
Εργαστηριακή Άσκηση. Κουνούπια. Επίδειξη ειδών που συλλέγονται από το ύπαιθρο και παρασκευάσματα που υπάρχουν στο Εργαστήριο.
Εργαστηριακή Άσκηση. Κατσαρίδες. Επίδειξη ειδών.
Εργαστηριακή Άσκηση. Ψύλλοι. Επίδειξη ειδών.