Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΕχθροί Καλλωπιστικών Φυτών
ΚωδικόςΝ534Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS5
Περιγραφή

Το μάθημα «Εχθροί Καλλωπιστικών Φυτών» διδάσκεται στους φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής και έχει ως αντικείμενο την μελέτη των κυριότερων εντόμων που προσβάλλουν τα καλλωπιστικά φυτά. Στόχος του είναι ο φοιτητής να γνωρίζει τη μορφολογία, βιολογία, ξενιστές, οικονομική σημασία και αντιμετώπιση των εχθρών των φυτών αυτών.
Ενότητες του μαθήματος
Ενότητα. Εισαγωγή – Γενικά περί εντόμων καλλωπιστικών φυτών.
Ενότητα. Κολέμβολα και Ορθόπτερα που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Ημίπτερα-Αλευρώδεις που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Ημίπτερα-Κοκκοειδή (Margarodidae, Diaspididae) που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Ημίπτερα-Κοκκοειδή (Coccidae, Pseudococcidae) που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Ημίπτερα-Αφίδες που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Θυσανόπτερα που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Κολεόπτερα που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
Ενότητα. Λεπιδόπτερα που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
10η Ενότητα. Υμενόπτερα που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
11η Ενότητα. Είδη ακάρεων που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
 12η Ενότητα. Είδη νηματωδών που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.
Περιγραφή, Ξενιστές, Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία, Ζημιές και καταπολέμηση.
13η Ενότητα. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών των καλλωπιστικών φυτών σε θερμοκήπια.
 
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΦΥΤΩΝ  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Ενότητα. Παρουσίαση σημαντικότερων κοκκοειδών  (Margarodidae, Diaspididae) που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά. Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες ή από δείγματα που υπάρχουν στο Εργαστήριο.
Ενότητα. Παρουσίαση σημαντικότερων κοκκοειδών  (Coccidae, Pseudococcidae) που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά. Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες ή από δείγματα που υπάρχουν στο Εργαστήριο.
Ενότητα. Παρουσίαση σημαντικότερων αλευρωδών  που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά. Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες.
Ενότητα. Παρουσίαση σημαντικότερων θριπών που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά
Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες.
Ενότητα. Παρουσίαση των σημαντικότερων κολεοπτέρων που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά. Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες.
Ενότητα. Παρουσίαση των σημαντικότερων λεπιδοπτέρων που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά. Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες ή από δείγματα που υπάρχουν στο Εργαστήριο.
Ενότητα. Παρουσίαση ορθόπτερων που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά. Επίδειξη προσβολών που οφείλονται στα παραπάνω είδη, που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες.
Ενότητα. Παρουσίαση ωφέλιμων ειδών που συλλέχθηκαν από πάρκα, κήπους, θερμοκήπια ή αλλού τις προηγούμενες μέρες ή από δείγματα που υπάρχουν στο Εργαστήριο.
Ενότητα. Επισκέψεις πάρκων της πόλης για αναγνώριση και συλλογή εντόμων που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά.