Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΒιολογία Οπωροκηπευτικών ΙΙ
ΚωδικόςΝ537Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΝικολάου Νικόλαος
Περιγραφή

Ενότητα 1. Φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων: Σχηματισμός και μορφολογία σπέρματος – Απόμιξη, πολυεμβρυονία – Σπέρματα ως αποθήκη τροφών – Φύτρωση, στάδια και παράγοντες που την ρυθμίζουν.
Ενότητα 2. Λήθαργος των σπερμάτων: Έννοια και ορισμοί – Κατηγορίες και αίτια ληθάργου – Ρόλος των καλυμμάτων – Λήθαργος εμβρύου – Ρόλος βιορρυθμιστών και θερμοκρασίας – Βιολογική σημασία ληθάργου – Διάρκεια ζωής σπερμάτων.
Ενότητα 3. Φυσιολογία σχηματισμού επικτήτων ριζών: Έννοιες και αρχές αγενούς πολ/σμού –Ανατομία σχηματισμού επικτήτων ριζών – Παράγοντες που επηρεάζουν την ριζογονία – Ρόλος βιορρυθμιστών, νεανικότητας κλπ. – Σύστημα υδρονέφωσης – Είδη μοσχευμάτων – Γενετική μηχανική και αγενής πολ/σμός.
Ενότητα 4. Φυσιολογία σχηματισμού κονδύλων και βολβών: Μορφολογία μεταμορφώσεων βλαστού και ρίζας – Η κονδυλοποίηση και βολβοποίηση ως φαινόμενο αλληλεξάρτησης και παράγοντες που το επηρεάζουν – Αύξηση και ωρίμανση κονδύλων και βολβών.
Ενότητα 5. Αποκοπή: Βιολογική σημασία – Ανατομία και φυσιολογία της αποκοπής – Παράγοντες που την επηρεάζουν – Ρύθμιση αποκοπής φύλλων και καρπών. Κυριαρχία της κορυφής: Φυσιολογία του φαινομένου – Ρύθμιση της Κ.Κ. – Ρόλος των βιορρυθμιστών.
Ενότητα 6. Νεανικότητα: Μορφολογία και φυσιολογία νεανικότητας – Διάρκεια και αίτια – Ρύθμιση νεανικότητας.
Ενότητα 7. Ανθογονία: O ρόλος της στην προσαρμοστικότητα και επιβίωση των φυτών – Διαφοροποίηση ανθικών καταβολών – Φωτοπεριοδισμός και απαιτήσεις των φυτών – Μηχανισμοί φωτοπεριοδικής επίδρασης – Μηχανισμοί μέτρησης του χρόνου – Υπόθεση ανθογόνου ορμόνης – Εφαρμογές ρύθμισης ανθογονίας.
Ενότητα 8. Ανθογονία (συνέχεια): Εαρινοποίηση – Απαιτήσεις φυτών – Αποεαρινοποίηση – Σχέση εαρινοποίησης και φωτοπεριόδου – Ρόλος χαμηλής θερμοκρασίας – Φυσιολογική βάση της εαρινοποίησης.
Ενότητα 9. Ανθογονία (συνέχεια): Ανθογονία λαχανικών και βολβωδών φυτών – Ανθογονία φυλλοβόλων οπωροφόρων – Χημική ρύθμιση ανθογονίας – Ρόλος βιορρυθμιστών.
Ενότητα 10. Φυσιολογία του ληθάργου των οφθαλμών: Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά – Λήθαργος και επιβίωση των φυτών – Ανεπαρκής διακοπή ληθάργου – Αίτια ληθάργου – Ρόλος φωτοπεριόδου, βιορρυθμιστών – Διακοπή και παράταση ληθάργου.
Ενότητα 11. Μορφολογία καρπού οπωροκηπευτικών: Απλοί καρποί – Συγκάρπια – Πολλαπλοί καρποί.
Ενότητα 12. Φυσιολογία αναπτυσσόμενου καρπού: Αύξηση καρπού και καμπύλες αύξησης – Ρόλος επικονίασης και γονιμοποίησης – Ρόλος ορμονών σπερμάτων – Παρθενοκαρπία – Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του καρπού – Αύξηση καρπού in vitro.
Ενότητα 13. Γήρας: Τύποι γήρατος – Βιοχημικές μεταβολές – Παράγοντες που επηρεάζουν το γήρας – Αίτια γήρατος – Τροφική και ορμονική θεωρία – Βιολογική σημασία γήρατος – Ρόλος βιορρυθμιστών στον έλεγχο του γήρατος – Γενετική μηχανική και πρόληψη του γήρατος.
Στην ύλη του μαθήματος είναι ενσωματωμένες τέσσερις (4) υποχρεωτικές ασκήσεις με θέματα:
1. Διακοπή του ληθάργου και φύτρωση των σπερμάτων.
2. Σωμακλωνικός (αγενής) πολλαπλασιασμός με φυλλοφόρα μοσχεύματα.
3. Μέθοδοι εκτίμησης της φυτρωτικής ικανότητας των σπερμάτων.
4. Μετρήσεις και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων.
Υποχρεωτική υποβολή βιβλιογραφικής εργασίας με θέμα σχετικό με την φυσιολογία και καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών.