Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΓεωργικός Πειραματισμός
ΚωδικόςΝ523Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΜενεξές Γεώργιος, Θ. Κουτσός
Περιγραφή

ενότητα .Εισαγωγή στο γεωργικό πειραματισμό – Βασικές έννοιες και ορισμοί – Σκοπός του γεωργικού πειραματισμού – Συνθήκες γεωργού – Πειράματα στον αγρό, πειράματα στο θερμοκήπιο, πειράματα στο εργαστήριο.
ενότητα. Μεθοδολογία εγκατάστασης γεωργικών πειραμάτων – Πρακτικές συμβουλές – Μέγεθος και σχήμα πειραματικών τεμαχίων – Μέγεθος και σχήμα ομάδων – Πλήθος επαναλήψεων -  Προκαταρκτικές αναλύσεις και έλεγχοι – Συσκοτισμένα πειράματα – Παραδείγματα.
ενότητα. Εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας – Βασικές έννοιες και ορισμοί – Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας – Πειραματικό σφάλμα – Ακρίβεια, ευαισθησία πειραματισμού. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
ενότητα.Εισαγωγή στα γενικά γραμμικά υποδείγματα – Υποδείγματα προκαθορισμένων, τυχαίων και μικτών επιδράσεων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
ενότητα. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο – Μεθοδολογία εγκατάστασης – Πλεονεκτήματα , μειονεκτήματα –Στατιστική  Ανάλυση – Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Έλεγχοι προϋποθέσεων (κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα) – Συγκρίσεις μέσων όρων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
ενότητα. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο σε ομάδες  – Μεθοδολογία εγκατάστασης – Πλεονεκτήματα , μειονεκτήματα –Στατιστική  Ανάλυση – Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Έλεγχοι προϋποθέσεων (κανονικότητα, αθροιστικότητα και ομοσκεδαστικότητα) – Συγκρίσεις μέσων όρων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
ενότητα. Σχέδιο λατινικού τετραγώνου – Μεθοδολογία εγκατάστασης – Πλεονεκτήματα , μειονεκτήματα – Στατιστική  Ανάλυση – Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Έλεγχοι προϋποθέσεων (κανονικότητα, αθροιστικότητα  και ομοσκεδαστικότητα) – Συγκρίσεις μέσων όρων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
ενότητα. Παραγοντικά πειράματα – Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις παραγόντων– Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα –Στατιστική  Ανάλυση – Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Έλεγχοι προϋποθέσεων (κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα). Παραδείγματα,  εφαρμογές.
ενότητα.Ανάλυση και ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων-Ανάλυση απλών κύριων επιδράσεων -  Συγκρίσεις μέσων όρων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
10η ενότητα.Εισαγωγή στη γραμμική συσχέτιση – Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης – Βασικές έννοιες και ορισμοί – Εκτίμηση παραμέτρων – Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας – Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
11η ενότητα. Έλεγχοι προϋποθέσεων (κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα, ακραίες τιμές) – Εισαγωγή στη μη γραμμική παλινδρόμηση. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
12η ενότητα. Παραγοντικά πειράματα σε διάταξη split plot – Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις παραγόντων– Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα –Στατιστική  Ανάλυση – Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Έλεγχοι προϋποθέσεων (κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα) – Ανάλυση απλών κύριων επιδράσεων -  Συγκρίσεις μέσων όρων. Παραδείγματα,  εφαρμογές.
13η ενότητα.Μετασχηματισμοί δεδομένων - Παραδείγματα – Εφαρμογές – Προσομοίωση εξέτασης.
Εργαστηριακές Εφαρμογές
Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων.
Πρακτική άσκηση σχεδιασμού,  τυχαιοποίησης και χάραξης πειραμάτων στον αγρό.