Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΓεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση Γεωργικών Φαρμάκων)
ΚωδικόςΝ560Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS6
ΔιδάσκοντεςΜενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία, Ε-Ν. Παπαδάκης
Περιγραφή

Αρχές χρωματογραφίας, φασματομετρίας, ανίχνευσης και ποσοτικής αναλυτικής χημείας. Εφαρμογές εργαστηριακών τεχνικών χρωματογραφίας στην μελέτη φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων γεωργικών φαρμάκων και αναλύσεις υπολειμμάτων. Τεχνικές ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων.
 
 
Ενότητα 1. Αρχές  χρωματογραφίας, φασματοφωτομετρίας και εργασtηριακών τεχνικών μελέτης φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων και αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.
 
Ενότητα 2.  Αρχές Υγρής Χρωματογραφίας (οργανολογία, χρωματογραφικά υλικά, μηχανισμοί κατακράτησης και διαχωρισμού ουσιών και υπολογισμός χρωματογραφικών παραμέτρων).
 
Ενότητα 3. Αρχές Αέριας Χρωματογραφίας (οργανολογία, χρωματογραφικά υλικά, μηχανισμοί κατακράτησης και διαχωρισμού ουσιών και υπολογισμός χρωματογραφικών παραμέτρων)
 
Ενότητα 4. Αρχές χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδος και οργανολογία.
 
Ενότητα 5.  Τεχνικές παρασκευής δειγμάτων και εκχύλισης υπολειμμάτων  γεωργικών φαρμάκων  από διάφορα υποστρώματα (έδαφος, νερό, γεωργικά προϊόντα).          
 
Ενότητα 6. Αρχές ανάπτυξης μεδόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.
 
Ενότητα 7. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα υγρής χρωματογραφίας.
 
Ενότητα 8. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα αέριας χρωματογραφίας.
 
Ενότητα 9.  Εργαστηριακή άσκηση μελέτης φυσικοχημικών παραμέτρων γεωργικών φαρμάκων (όπως μελέτη κινητικής της αντίδρασης υδρόλυσης εστέρων).
 
Ενότητα 10. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε κάποιο γεωργικό προϊόν.
 
Ενότητα 11. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης της συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος εφαρμόζοντας χρωματογραφία λεπτής στοιβλαδος  για τον υπολογισμό του συντελεστή προσροφήσεως.
 
Ενότητα 12. Εργαστηριακή άσκηση ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων.
 
Ενότητα 13.Εργαστηριακή άσκηση ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων.