Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΓεωργικά Φάρμακα
ΚωδικόςΝ512Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΜενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία, Ε-Ν. Παπαδάκης
Περιγραφή

Αρχές  Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας  Γεωργικών Φαρμάκων (ξενοβιοτικοί παράγοντες, βιολογική δράση, τοξικότητα/αποτελεσματικότητα, πρόσληψη, απορρόφηση,  διαπερατότητα βιολογικών μεμβρανών  και μηχανισμοί απορρόφησης, μεταφορά,  κατανομή και διαθεσιμότητα γεωργικών φαρμάκων στο σημείο δράσης). Χημεία (φυσικοχημικές ιδιότητες) και δράση (τρόπος δράσης στους στόχους, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και τοξικολογικές επιπτώσεις στους μη στόχους) των σημαντικότερων ομάδων γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, νηματωδοκτόνων, μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων). Γενικές  αρχές τύχης και συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα), υπολειμματικότητα και υπολείμματα στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και περιβάλλον και εκτίμηση επικινδυνότητας στον άνθρωπο και άλλους οργανισμούς του περιβάλλοντος. Νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο της κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων στην Κοινοτική και Ελληνική αγορά.
 
Ενότητα 1. Αρχές Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας Γεωργικών Φαρμάκων
-Βιολογική δράση
-Τοξικότητα και αποτελεσματικότητα
-παράγοντες που επηρεάζουν την βιολογική δράση 
 Πρόσληψη, απορρόφηση, μεταφορά, κατανομή και διαθεσιμότητα γεωργικών  φαρμάκων στο σημείο δράσης.
 
Ενότητα 2.  Διαπερατότητα των βιολογικών μεμβρανών και μηχανισμοί απορρόφησης γεωργικών φαρμάκων από τα φυτικά και ζωϊκά κύτταρα.  
 
Ενότητα 3. Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση  (τρόπος δράσης, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και τοξικολογικές επιδράσεις στους μη στόχους) των σημαντικότερων ομάδων εντομοκτόνων που επηρεάζουν την λειτουργία του νευρικού συστήματος των εντόμων.  
 
Ενότητα 4. Συνέχεια Εντομοκτόνων. Εντομοκτόνα που επηρεάζουν την αύξηση και  ανάπτυξη των εντόμων
 
Ενότητα 5.  Συνέχεια Εντομοκτόνων. Εντομοκτόνα φυτικής προέλευσης και μικροβιακά προϊόντα           
 
Ενότητα 6. Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση (τρόπος δράσης στους στόχους, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και τοξικολογικές επιπτώσεις στους μη-στόχους) των σημαντικότερων ομάδων αποκλειστικών ακαρεοκτόνων και νηματωδοκτόνων.
 
Ενότητα 7.  Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση (τρόπος δράσης στους στόχους, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και τοξικολογικές επιπτώσεις στους μη-στόχους) των σημαντικότερων ομάδων μηκητοκτόνων.
 
Ενότητα 8. Μυκητοκτόνα Συνέχεια.
 
Ενότητα 9.  Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση  (τρόπος δράσης , μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και επιδράσεις στους μη στόχους) των σημαντικότερων ομάδων ζιζανιοκτόνων.
 
Ενότητα 10. Συνέχεια ζιζανιοκτόνων.
 
Ενότητα 11. Γενικές  αρχές τύχης και συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα), υπολειμματικότητα και υπολείμματα στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα.
 
Ενότητα 12. Αρχές εκτίμησης της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και τους άλλους οργανισμούς του περιβάλλοντος.
 
Ενότητα 13. Νομοθεσία
            -Σύντομη ανασκόπηση της Ελληνικής  και Κοινοτικής Νομοθεσίας   ελέγχου της κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων.