Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΒελτίωση Φυτών
ΚωδικόςΝ510Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS6
ΔιδάσκοντεςΜαυρομάτης Αθανάσιος , Πολύδωρας Πολύδωρος Αλέξιος, Νιάνιου Ομπειντάτ Ειρήνη
Περιγραφή

εβδομάδα. Δημιουργία νέων Γενοτύπων, Καλλιέργεια, Μεταποίηση.
Τα συστήματα αναπαραγωγής των φυτών.
Εργαστήριο: Μικροπολλαπλασιασμός και συνδυασμός του μικροπολλαπλασιασμού με τον μικροεμβολιασμό.
εβδομάδα. Ο γενετικός έλεγχος των χαρακτήρων του φυτού. Εργαστήριο: Δημιουργία και παρατήρηση φυτικών χρωμοσωμικών παρασκευασμάτων.
εβδομάδα. Ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα. Αρχές της βελτίωσης: Δημιουργία ευνοϊκής γενετικής παραλλακτικότητας .Αξιοποίηση της υπάρχουσας φυσικής γενετικής παραλλακτικότητας.  Φυσιολογικές και τεχνητές μεταλλάξεις. Εκμετάλλευση της υπάρχουσας γενετικής παραλλακτικότητας με και χωρίς διασταυρώσεις.
εβδομάδα. Πολυπλοειδία. Διειδικός υβριδισμός . Σωμακλωνική παραλλακτικότητα. Τράπεζα γενετικού υλικού (Gene Banks). Βιβλιοθήκες γενετικού υλικού.
εβδομάδα. Aξιολόγηση και επιλογή των επιθυμητών γενοτύπων. Περιβάλλον (ετερογένεια εδάφους, γονιμότητα εδάφους και ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης φυτών). Απόσταση μεταξύ των φυτών και συνθήκες ανταγωνισμού.
εβδομάδα . Γενότυπος. Αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος . Επιλογή σε επίπεδο κυττάρου.
εβδομάδα.Μέθοδοι βελτίωσης. Μαζικές επιλογές.
7 η  και  εβδομάδα.  Γενεαλογικές επιλογές. Επαναλαμβανόμενες επιλογές ή επανεπιλογές.
εβδομάδα. Δημιουργία των υβριδίων. Αναδιασταύρωση. Αναπολλαπλασιασμός των νεοδημιουργούμενων ποικιλιών.
10η εβδομάδα Μοριακή βελτίωση.
Εργαστήριο: Απομόνωση DNA, PCR, Ηλεκτροφόρηση και Ανάλυση των αποτελεσμάτων.
11η εβδομάδα. Εφαρμογές των μοριακών δεικτών: Μοριακή χαρτογράφηση. Βελτίωση με τη χρήση γενετικών δεικτών (Marker Assisted Selection, MAS).
12η εβδομάδα. Γενετική μηχανική. Γενετική μηχανική στα φυτά. Η Ιστοκαλλιέργεια ως εργαλείο στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων φυτών. Συστήματα γενετικής τροποποίησης φυτών.Φορείς DNA που χρησιμοποιούνται για τη γενετική τροποποίηση φυτών. Έκφραση των γονιδίων.
13η εβδομάδα. Τα επιτεύγματα της γενετικής μηχανικής στα φυτά.