Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΒιολογία Οπωροκηπευτικών Ι
ΚωδικόςΝ502Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΝικολάου Νικόλαος
Περιγραφή

Ενότητα 1. Οπωροκηπευτικά φυτά: ορισμοί, ιστορική αναδρομή – Ανάλυση και ανατομική βάση της αύξησης – Βιολογικός κύκλος – Σχέση αύξησης/ανάπτυξης – Καμπύλες αύξησης –Κατανομή αύξησης - Είδη μεριστωμάτων – Πρωτογενής και δευτερογενής αύξηση.
Ενότητα 2. Παράγοντες που ρυθμίζουν την αύξηση: Γενετική σύσταση – Υβριδισμός – Πολυπλοειδισμός – Μεταλλάξεις – Γενετική μηχανική (εφαρμογές στην Γεωργία).
Ενότητα 3. Το νερό: Φυσικές ιδιότητες του νερού – Πρόσληψη, διαπνοή και παράγοντες που τις επηρεάζουν – Προβλήματα από περίσσεια νερού – Έλεγχος διαπνοής – Αντιδιαπνευστικές ουσίες.
Ενότητα 4. Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία: Απαραίτητα, κύρια και ιχνοστοιχεία – Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων – Σχέσεις στοιχείων και αύξησης – Ελλείψεις, τροφοπενίες – Φυσιολογικές επιδράσεις ασβεστίου και αζώτου.
Ενότητα 5. Ο αέρας που περιβάλλει τα φυτά: Διοξείδιο του άνθρακα – Είσοδος και κίνηση CO2 – CO2 και φωτοσύνθεση – Εμπλουτισμός με CO2 – Το οξυγόνο στον αέρα και το έδαφος – Ρόλος του Ο2 στην φύτρωση και την ριζοβολία – Επιδράσεις SO2, οξειδίων Ν2, όζοντος, ΡΑΝ, αιθυλενίου κ.α.
Ενότητα 6. Η θερμοκρασία: Ρόλος της θερμοκρασίας – Θεμελιώδεις θερμοκρασίες – Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες – Παγετός – Αντοχή και σκληραγώγηση φυτών – Προστασία από παγετούς – Θερμοπεριοδισμός – Τρόποι δράσης θερμοκρασίας – Θερμοκρασίες αύξησης για οπωροκηπευτικά – Θερμοκρασία εδάφους.
Ενότητα 7. Το φως: Ένταση φωτός και αύξηση – Εκχλοίωση – Σχέση φωτός και φωτοσύνθεσης – Ποιότητα φωτός – Χρωστικές και φάσματα απορρόφησης και δράσης – Φωτοχημικές λειτουργίες – Το σύστημα του φυτοχρώματος – Φωτοτροπισμοί – Φωτοπερίοδος και αύξηση – Εφαρμογές τεχνητού φωτισμού στα οπωροκηπευτικά.
Ενότητα 8. Βιοτικοί παράγοντες: Σχέσεις μεταξύ οργανισμών – Ανταγωνισμός – Σχέσεις αμοιβαίως επωφελείς.
Ενότητα 9. Ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης του φυτού: Ορολογία. Αυξίνες: Ανακάλυψη – Χημεία – Βιοσύνθεση και μεταβολισμός – Φυσιολογικές επιδράσεις – Μηχανισμός δράσης – Αντιαυξίνες – Ζιζανιοκτόνα.
Ενότητα 10. Γιββερελλίνες: Ανακάλυψη – Χημεία – Βιοσύνθεση και μεταβολισμός – Φυσιολογικές επιδράσεις – Τρόπος δράσης.
Ενότητα 11. Κυτοκινίνες: Ανακάλυψη – Χημεία – Βιοσύνθεση και μεταβολισμός – Φυσιολογικές επιδράσεις – Τρόπος δράσης.
Ενότητα 12. Ανασταλτικές ουσίες και επιβραδυντήρες: Χημεία – Φυσιολογικές επιδράσεις – Αμπσισικό οξύ – Τρόποι δράσης – Εφαρμογές στα οπωροκηπευτικά
Ενότητα 13. Αιθυλένιο, Πολυαμίνες, Μπρασσινοστεροειδή, Σαλικυλικό οξύ, Ιασμονικό οξύ: Ανακάλυψη – Χημεία – Βιοσύνθεση και μεταβολισμός – Φυσιολογικές επιδράσεις – Τρόποι δράσης.
Στην ύλη του μαθήματος είναι ενσωματωμένες έξι (6) υποχρεωτικές ασκήσεις με
 θέματα:
1. Ο ρόλος των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στην αύξηση.
2. Η επίδραση ρυθμιστικών ουσιών στην αύξηση.
3. Η επίδραση του SO2 στην αύξηση.
4. Ένταση φωτός και αύξηση.
5. Ο ανταγωνισμός ως παράγων που επηρεάζει την αύξηση.
6. Θερμοκρασία περιβάλλοντος και αύξηση.