Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΟργανική Χημεία
ΚωδικόςΝ004Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΒαρέλλα Ευαγγελία, Λυκάκης Ιωάννης
Περιγραφή

Σύνταξη, ταξινόμηση, ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Ατομική δομή. Oμοιοπολικός δεσμός. Υβριδισμός και τροχιακά του άνθρακα. Διαμοριακές επιδράσεις. Ηλεκτρονικά φαινόμενα. Οξέα, βάσεις, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια. Στερεοχημεία. Διαμόρφωση. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. Αλκάνια, κυκλοαλκάνια, αλκένια, αλκαδιένια, αλκύνια. Aλκυλαλογονίδια. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης και απόσπασης. Οργανομεταλλικές ενώσεις. Αρωματικότητα. Βενζόλιο, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλογονοπαράγωγα και νιτροπαράγωγα του βενζολίου. Aλκοόλες, αιθέρες, θειόλες, θειαιθέρες. Aλειφατικές και αρωματικές αμίνες, φαινόλες, βασικός χαρακτήρας αμινών, διαζωνιακά άλατα, καρβονυλικές ενώσεις (αλδεΰδες-κετόνες). Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα. Φασματοσκοπικές μέθοδοι (φάσματα UV-Vis, IR, NMR, ΜS). Λιπίδια (γλυκερίδια, φωσφογλυκερίδια, γλυκολιπίδια, κηροί, τερπένια, στεροειδή, προσταγλανδίνες). Σάκχαρα (απλά σάκχαρα, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες). Αμινοξέα (αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες). Νουκλεϊκά οξέα (νουκλεοτίδια, νουκλεϊκά οξέα).