Γλώσσα

Μαθημα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΟρυκτά της Αργίλου των Εδαφών
ΚωδικόςΝ240Ε
ΤύποςΕπιλογής
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΜπαρμπαγιάννης Νικόλαος
Περιγραφή

Εισαγωγή, οι άργιλοι σαν συστατικό του εδαφικού περιβάλλοντος. Βασικές κρυσταλλικές δομές, στοιχεία κρυσταλλογραφίας. Δομή και ιδιότητες των πρωτογενών πυριτικών ορυκτών. Δομή και ιδιότητες των πρωτογενών φυλλοπυριτικών ορυκτών. Δευτερογενή ορυκτά της αργίλου-δομή και ιδιότητες των ορυκτών 2:1. και ορυκτών 1:1. Άλλα δευτερογενή ορυκτά-οξείδια σιδήρου, και αργιλίου. Μέθοδοι ταυτοποίησης των ορυκτών της αργίλου, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ. Προσδιορισμός ειδικής επιφάνειας και ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων. Ρόλος των ορυκτών της αργίλου στη γονιμότητα των εδαφών. Περιβαλλοντικές εφαρμογές των ορυκτών της αργίλου.