Γλώσσα

Εκλογες μελων ΔΕΠ

Διαβιβαστικό Εκλογής_Γεωργική Μηχανική-Αντλίες.

18/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής - Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη Γεωργία

18/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής _ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

09/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

27/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Δ. Καρπούζου από Α. Παυλάτου-Βε)

25/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (κενή θέση)

24/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη Γεωργία

20/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ.

18/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

11/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

28/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (κενή θέση).

15/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία

18/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ

11/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

11/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία

02/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

29/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ _"ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ"

28/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

15/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ _"ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ"

29/10/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ_ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

25/10/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Θ. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ

16/09/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

10/09/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Β. ΜΑΛΙΟΓΚΑ

02/09/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Θ. ΜΟΣΧΑΚΗΣ

29/08/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Α. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

29/08/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Α. ΓΟΥΛΑ

29/08/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορ. Σώματος-Συνέλευσης για μονιμοποίηση Θ. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗ

24/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών.

22/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Φυτοπαθολογία-Ιολογία

12/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων του

12/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επ. Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστ. διεργασιών επ. τροφίμων

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης - Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Φυτοπαθολογία-Ιολογία

20/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών

20/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

19/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Επιστήμη Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων

19/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Α. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ-ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

18/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Φυτοπαθολογία-Ιολογία

14/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος - "Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών"

12/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Γ. ΜΕΝΕΞΕΣ

12/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ

12/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών

07/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ζ. Σκούρα από Γ. Οικονόμου-Αντωνάκα)

04/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

03/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επ.Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστ. διεργασιών επ. τροφίμων.

03/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Εδαφολογία

29/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορ. Σώματος-Συνέλευσης για μονιμοποίηση Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ

23/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Μοριακή Βελτίωση Φυτών

21/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης 828/31.05.2019 για εκλογή_Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός

16/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ συνεδρίαση αριθμ. 827/30.05.2019 για εκλογή_ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

15/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

17/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

16/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΟΛΟΓΙΑ

09/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θ. ΜΠ

09/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ"

09/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ"

05/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

01/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_Επ. Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργ. τροφίμων

01/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

28/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. Θ. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗ

28/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΟΛΟΓΙΑ"

28/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ"

20/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

19/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

19/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ"

19/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ"

18/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ)

14/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ"

13/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ"

05/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ"

05/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΖΩΙΤΣΑΣ ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ

01/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ"

28/02/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης- Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

07/01/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης- Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ

07/01/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ Σ. ΝΑΣΤΗΣ

04/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 815/19.12.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ)

30/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 814/19.12.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ)

30/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Δ. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ)

27/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 812/27.11.2018 για εκλογή_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠ

16/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Μ. Σκούρτου από Χ. Παπαδά)

14/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 810/20.11.2018 για εκλογή_ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚ

08/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

18/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Ι. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

18/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Β. ΦΡΑΓΚΟΣ

18/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ)

15/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ)

15/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής-Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη"

08/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

05/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗ

05/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και Συστημάτων Υδατικών Πόρων"

03/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

27/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

24/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ι. Αργυροκαστρίτη από Ν. Μουστάκα)

21/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

21/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ν. Μουσιόπουλου από Ε. Νταρακά)

20/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ι. Αργυροκαστρίτη από Δ. Καλφούντζο)

20/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 806/27.09.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ)

17/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 805/26.09.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ)

14/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 804/24.09.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Β. ΦΡΑΓΚΟΣ)

14/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Χ. ΤΑΝΑΝΑΚΗ

13/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Μ. ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ

11/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ" (Δ. ΜΟΣΧΟΥ)

07/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 802/18.09.2018 για εκλογή_ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

04/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 800/30.08.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Μ. ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ)

26/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ (Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ)

25/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 799/31.08.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Χ. ΤΑΝΑΝΑΚΗ)

24/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής «Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία» (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θ. ΑΛΕΞΑΝ

19/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής (ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ-ΚΕΝΗ)_Eπανάληψη

18/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 798/30.08.2018 ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

13/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Γεωργική Μηχανική-Αντλίες" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Β. ΦΡΑΓΚΟΣ)

11/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Εδαφολογία-Μικροβιολογία Εδάφους"_(ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ)

11/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ

06/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Κ. Μπιλιαδέρη από Π. Φορτομάρη)_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ

06/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Α. Λάζου-Μπεκιαρίδη από Μ. Τσανταρλιώτου)_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ

06/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

05/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτών"

05/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

04/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Αγροτική Κοινωνιολογία"

04/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κ. Μ. ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ

27/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ"

26/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 794/09.07.2018 ΕΚΛΟΓΗ "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ"

21/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 793/25.06.2018 ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ" (ΕΠΑΝΑ

13/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος στη βαθμίδα του αν. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστ

08/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος κενής θέσης επίκ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διατροφή Αγροτικών Ζώων"

08/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Ν. Κουλούση

06/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Π. Σεργάκη

01/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης"

30/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Γεωργική Μηχανολογία"

30/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κ. Χ. ΤΑΝΑΝΑΚΗ

23/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 790/11.06.2018 (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)

21/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Ε. Τσακιρίδου

21/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Γεωργική Μηχανολογία"

17/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 789/29.05.2018 (ΕΚΛΟΓΗ "ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ")

15/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή για την πλήρωση θέσης αν. καθηγητή "Επιστήμη Τροφίμων-Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων"

14/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 788/22.05.2018 (ΕΚΛΟΓΗ "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ)

04/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 786/08.05.2018 (ΕΚΛΟΓΗ "ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

20/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών"

17/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός 3μελούς Εισηγ.Επιτροπής κενής θέσης επίκ.καθηγητή "Διατροφή Αγροτικών Ζώων"(επανάληψη διαδικασίας μετά από απόφαση αναπο

17/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών"

02/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Έντομα και Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων"

28/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 785/20.04.2018 (ΕΚΛΟΓΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙ

28/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανθοκομία"

27/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων"

27/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Αγροτικός Συνεργατισμός"

26/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή"

21/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Έντομα και Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων"

20/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων"

19/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Αγροτικός Συνεργατισμός"

19/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή"

14/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Μονιμοποίηση κ. Ι. Τσιάλτα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

28/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αν. καθηγητή "Γεωργικές Εφαρμογές"

26/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ _ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

16/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Επιστήμη Τροφίμων-Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων"

15/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 779/22.02.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ)

12/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Μ. Παρταλίδου

10/12/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Α. Παυλάτου-Βε

01/10/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Απ. Αποστολίδη

29/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Θ. Αλεξανδρίδη

24/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Α. Πολύδωρα-Πολύδωρου

24/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Χ. Τανανάκη

22/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογές μελών ΔΕΠ

19/09/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ


Συγκρότηση Ειδικής 7μελούς Επιτροπής

09/09/2014

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (μετά από την αίτηση για εξέλιξη της λέκτορα κ. Μαρίας Παρταλίδου, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή)

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Ι. Τσιάλτα

08/07/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Ι. Υψηλάντη

08/07/2014

Πατήστε ΕΔΩ...