Γλώσσα

Προκηρυξεις Θεσεων

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ.καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργ

22/02/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ.καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης"

22/02/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυτοπαθολογία"

17/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων στο Τμήμα Γεωπονίας

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύ

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστ. αντικείμενο "Γεωργία-Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστ. αντικείμενο "Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση τ

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία Φυτών"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία"

10/02/2017

Πατήστε εδώ