Γλώσσα

Προκηρυξεις Θεσεων

Προκήρυξη κενής θέσης αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ζιζανιολογία"

27/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

07/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ"

03/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

25/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

23/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία"

21/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Γεωργική Μηχανική-Αντλίες"

14/05/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης"

02/04/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

26/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων"

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Επιστήμη Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τρο

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ "Εδαφολογία"

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ "Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών"

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ "Μοριακή Βελτίωση Φυτών"

30/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

28/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και

14/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτώ

26/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ