Γλώσσα

Προκηρυξεις Θεσεων

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Έντομα και Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων"

29/12/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων"

21/12/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Μηχανολογία"

21/12/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μιας θέσης αν. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτικός Συνεργατισμός"

21/12/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μιας θέσης αν. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές"

27/07/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας (1) θέσης αν. καθηγητή με γν. αντικείμενο "Επιστήμη Τροφίμων-Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων"

12/05/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα αν. καθηγητή με γν.αντικ."Ιστοκαλλιέργεια και Μοριακή Τεχνολογία στη Βελτίωση των Φυτών"

11/05/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή"

11/05/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ.καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργ

22/02/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ.καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης"

22/02/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυτοπαθολογία"

17/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων στο Τμήμα Γεωπονίας

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύ

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστ. αντικείμενο "Γεωργία-Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστ. αντικείμενο "Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση τ

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία Φυτών"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων στο Τμήμα Γεωπονίας

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία Φυτών"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστ. αντικείμενο "Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύσε

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστ. αντικείμενο "Γεωργία-Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας"

10/02/2017

Πατήστε εδώ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστ. αντικείμενο "Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση τ

10/02/2017

Πατήστε εδώ