Γλώσσα

Ανακοινωση

Υπογραφή Συμφωνίας με το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών

19/05/2015

Αγαπητές  και Αγαπητοί συνάδελφοι

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι υπογράφτηκε η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ρωσικού Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών, του δεύτερου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου στη Ρωσία. Η συμφωνία αυτή αφορά όπως θα δείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα κυρίως τη Σχολή μας και αποτελεί το αποτέλεσμα επαφών μας με τον Κοσμήτορα και Αν. Κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής του Ρωσικού Πανεπιστημίου.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι στα πλαίσια της συμφωνίας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για πολλές κοινές δράσεις όπως μεταξύ άλλων η ίδρυση ενός κοινού διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Γεωπονία» και στη «Διαχείριση της Χρήσης Γής –Land Use Planning”, αμοιβαίες επισκέψεις καθηγητών, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, κοινά ερευνητικά προγράμματα κ.α. (δείτε τη σχετική συμφωνία στα επισυναπτόμενα έγγραφα).

Σύντομα προβλέπεται να μας επισκεφτεί ο Κοσμήτορας της Γεωπονικής Σχολής για να συζητήσουμε σχετικά με την άμεση ίδρυση του μεταπτυχιακού προγράμματος. Θα σας ενημερώνουμε για όποιες εξελίξεις υπάρξουν και σύντομα θα συζητήσουμε σε μία ανοικτή συνάντηση το θέμα αυτό.

 

Από την Κοσμητεία της Σχολής

Δημήτριος Κωβαίος

Απόστολος Αποστολίδης

Χρήστος Βλάχος

 

signed_Agreement_People's_Friendship

WP_People's_Friendship_AUTh