Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακοίνωση για το μάθημα "Γεωργία"

16/09/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές

10626

 Αθανασίου

 Αθανάσιος

12294

 Γάτσου

 Ευτέρπη

12688

 Μπάκας

 Γρηγόριος

12311

 Παμπόρης

 Χρήστος

12536

 Πουρσανίδου

 Αναστασία

11633

 Φραντζής

 Μιχάλης

 

να επικοινωνήσουν με τον κ. Δόρδα στο email: chdordas@agro.auth.gr για θέματα σχετικά με το εργαστήριο του μαθήματος της «Γεωργίας».

 

 

Από το Εργαστήριο Γεωργίας