Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

14/09/2020

14/9/2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ θα πραγματοποιηθούν από απόσταση την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020
με ώρα έναρξης 09:15 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές
καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους (αναγράφοντας απαραίτητα και το
email τους) έως την Παρασκευή 25/09/2020, στο ακόλουθο link:
https://forms.gle/nxjSB1Q8jpmLtmgNA

Από το Εργαστήριο