Γλώσσα

Ανακοινωση

Πρακτικό Ε.Ε. για την εκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. του Τομέα Εγγειων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας

09/07/2020

Για να δείτε το πρακτικό πατήστε εδώ