Γλώσσα

Ανακοινωση

Πρακτική Άσκηση - Ανακοίνωση.

07/07/2020

Ανακοινώνεται προς πρακτικά ασκούμενους φοιτητές με επόπτη την κα 
Νιάνιου ότι η ανάρτηση των ανακοινώσεων θα γίνεται μέσα από e-learning 
(Πρακτική Άσκηση- Νιάνιου).

Ειρήνη Νιάνιου
Επόπτης