Γλώσσα

Ανακοινωση

Πρακτική Άσκηση- ΝΕΑ Ανακοίνωση.

06/07/2020

Πρακτική Άσκηση- ΝΕΑ Ανακοίνωση
Ομάδα με επόπτη την κα Ειρ. Νιάνιου

Ακριβή ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής άσκησης είναι Τετάρτη (1/7). Η εβδομαδιαία αποστολή (με e-mail) της έκθεσης (όπου θα περιγράφονται αναλυτικά με επιστημονική τεκμηρίωση, οι ημερήσιες δραστηριότητες της παρελθούσης εβδομάδας
(Τετάρτη 1/7- Τρίτη 7/7) θα γίνετε κάθε Τετάρτη, και αντίστοιχα κάθε επόμενη εβδομάδα.

Ειρήνη Νιάνιου