Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Γεωπονίας,

06/07/2020

Για να δείτε την ανακήρυξη πατήστε εδώ