Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας

03/07/2020

Για να δείτε την ανακήρυξη πατήστε εδώ