Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα «Γεωργική Εδαφομηχανική»

26/06/2020

Εξετάσεις στο μάθημα «Γεωργική Εδαφομηχανική»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Γεωργική Εδαφομηχανική Ν222Ε» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 15:00, προφορικά με χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης Zoom. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετική ώρα εξέτασης.

Προκειμένου να καθοριστούν οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης, οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά την συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 3/7/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση skostop@agro.auth.gr. Το μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Γεωργική Εδαφομηχανική» και θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΕΜ σας.

 

 Πριν από την εξέταση, θα προηγείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας.

Η Διδάσκουσα