Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα «Φυσική του Εδάφους»

26/06/2020

Εξετάσεις στο μάθημα «Φυσική του Εδάφους»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Φυσική του Εδάφους (Ν205Υ και 407Υ)» για τους επί πτυχίω φοιτητές, θα διεξαχθούν την Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 15:00, προφορικά με χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης Zoom. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετική ώρα εξέτασης.

Προκειμένου να καθοριστούν οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης, οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά την συμμετοχή τους έως την Πέμπτη 2/7/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση skostop@agro.auth.gr. Το μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Φυσική του Εδάφους» και θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΕΜ σας.

 

 Πριν από την εξέταση, θα προηγείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας.

Η Διδάσκουσα