Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξέταση του μαθήματος XHMEIA ΕΔΑΦΟΥΣ

23/06/2020

 

Εξέταση του μαθήματος XHMEIA ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους φοιτητές/τριες ότι η εξέταση του μαθήματος "Χημεία Εδάφους" (Ν206Υ) θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Η εξέταση θα γίνει προφορικά με τη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ.

Πριν την έναρξη της εξέτασης θα προηγηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου.

Oι εξεταζόμενοι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετική ώρα εξέτασης.

Προκειμένου να καθοριστούν οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Η δήλωση θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (από την πανεπιστημιακή σας διεύθυνση) στο thmatsi@agro.auth.gr. Το μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα "ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ" και θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΕΜ σας.

 

Οι διδάσκοντες