Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα Οικονομία Ζωϊκής Παραγωγής

23/06/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Οικονομία Ζωϊκής Παραγωγής θα πραγματοποιηθούν μέσω e-learning στις 7 Ιουλίου και ώρα 10.00 -11.00 π.μ.