Γλώσσα

Ανακοινωση

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

21/06/2020

Η εξέταση του μαθήματος Ν519Ε Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά θα πραγματοποιηθεί προφορικά μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού Zoom την Παρασκευή 10/7/2020 και ώρες 11:00-13:00. Όσοι φοιτητές θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Δευτέρα 6-7-2020 στη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1o_vAcSap_e_ZsWc4Sc7XhbtSdqdIKEkmkxMycuFlsrc/edit

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν όσοι το έχουν δηλώσει στο sis.auth.gr και είναι στο πτυχίο (από το 12ο εξάμηνο και μεγαλύτερο).

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα λάβουν οδηγίες για τη συμμετοχή τους στο e-mail που έχουν δηλώσει.

 

 

Από το Εργαστήριο Γεωργίας