Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις μαθημάτων Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (Εν. Ανάλ. Γεωρ. Φαρμ.)-Ν560Ε, Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (862Υ), Γεωργικά Φάρμακα ΙΙ-Εργαστ

14/06/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση Γεωργικών Φαρμάκων)-Ν560Ε, καθώς και των μαθημάτων Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (862Υ) και Γεωργικά Φάρμακα ΙΙ-Εργαστήριο για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 17:00-19:00, με χρήση του συστήματος e-learning.

 

Η απόδειξη της ταυτοπροσωπίας απαιτεί τη χρήση κάμερας και γίνεται με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας/βιβλιαρίου ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης Skype for Business.  

Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία των εξετάσεων θα δοθούν μέσω ανακοινώσεων στο σύστημα e-learning.

Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.agro.auth.gr/uploads/announcements/_e_e_o_i_e_o_o_i_i_i_o_.pdf