Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις μαθημάτων Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα (Ν061Ε) και Γεωργικά Φάρμακα ΙΙ (821Υ) για τους επί πτυχίω φοιτητές

12/06/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα (Ν061Ε) για τους επί πτυχίω φοιτητές, καθώς και του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα ΙΙ (821Υ) για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Ιουλίου, 11:00-13:00, προφορικά με χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης Skype for Business.

 

Οι φοιτητές/τριες  που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά την συμμετοχή τους έως την Δευτέρα 29/06/2020, 08:00 πμ. μέσω της εφαρμογής e-learning (πεδίο 'Ανακοινώσεις-Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος'). Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της αρχικής απάντησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική και απαραίτητη για οργάνωση των εξετάσεων. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετική ώρα εξέτασης.

 

Πριν από την εξέταση, θα προηγείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας/βιβλιαρίου ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία των εξετάσεων θα δοθούν μέσω ανακοινώσεων στο σύστημα e-learning.

Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.agro.auth.gr/uploads/announcements/_e_e_o_i_e_o_o_i_i_i_o_.pdf