Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις μαθημάτων Γεωργικά Φάρμακα (Ν512Υ) και Γεωργικά Φάρμακα Ι (605Υ-705Υ-807Υ)

12/06/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα (Ν512Υ), καθώς και του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα Ι (605Υ-705Υ-807Υ) για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9:00-11:00 π.μ., με χρήση του συστήματος e-learning.

Η απόδειξη της ταυτοπροσωπίας απαιτεί τη χρήση κάμερας και γίνεται με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας/βιβλιαρίου ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης Skype for Business.  

Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία των εξετάσεων θα δοθούν μέσω ανακοινώσεων στο σύστημα e-learning.

Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.agro.auth.gr/uploads/announcements/_e_e_o_i_e_o_o_i_i_i_o_.pdf