Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξέταση του μαθήματος ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

12/06/2020

 

Εξέταση του μαθήματος ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους φοιτητές/τριες που διανύουν το 12ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω) ότι η εξέταση του μαθήματος "Γονιμότητα Εδάφους" (Ν047Ε), (409Υ), (639Υ) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020.

Η εξέταση θα γίνει προφορικά με τη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ.

Πριν την έναρξη της εξέτασης θα προηγηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου.

Oι εξεταζόμενοι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετική ώρα εξέτασης.

Προκειμένου να καθοριστούν οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις μέχρι την 17η Ιουνίου 2020.

Η δήλωση θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (από την πανεπιστημιακή σας διεύθυνση) στο thmatsi@agro.auth.gr. Το μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα "ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ" και θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΕΜ σας.

 

Οι διδάσκοντες