Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξέταση του μαθήματος ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

12/06/2020

 

Εξέταση του μαθήματος ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους φοιτητές/τριες που διανύουν το 12ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω) ότι η εξέταση του μαθήματος "Εδαφολογία" (Ν017Υ), (009Υ) θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020.

Η εξέταση θα γίνει προφορικά με τη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ.

Οι φοιτητές/τριες που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως και Μα θα εξεταστούν από τον κ. Μπαρμπαγιάννη και οι φοιτητές/τριες που το επώνυμό τους ξεκινά από Με έως Ω θα εξεταστούν από την κ. Παυλάτου.

Πριν την έναρξη της εξέτασης θα προηγηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου.

Oι εξεταζόμενοι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες με διαφορετική ώρα εξέτασης.

Προκειμένου να καθοριστούν οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις μέχρι την 17η Ιουνίου 2020.

Η δήλωση θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (από την πανεπιστημιακή σας διεύθυνση) στο nikbarba@agro.auth.gr για τους φοιτητές/τριες που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως και Μα, και στο ave@agro.auth.gr για τους φοιτητές/τριες που το επώνυμό τους ξεκινά από Με έως Ω. Το μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα "ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ" και θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΕΜ σας.

 

Οι διδάσκοντες