Γλώσσα

Ανακοινωση

Μικρά οπωροφόρα - μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης 9/6

09/06/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ‘ΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ’

 

 

Το μάθημα ‘Μικρά οπωροφόρα’ θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 09/06/2020 με ώρα έναρξης 17:00.

 

Skype link: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/karagiee/1JJK41CF