Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν516Ε Αρχιτεκτονική Τοπίου - εργαστήριο 27/3

26/03/2020

Ν516Ε Αρχιτεκτονική Τοπίου 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Θα σας παρακαλούσα να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο για το αυριανό εργαστήριο του μαθήματος. 

Θα πραγματοποιηθεί τελικά ένα (1) τμήμα , μεταξύ 16:00-18:00. 

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/lenovio/S342LHRU

 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της Διδακτικής Ομάδας 

Λένα Αθανασιάδου