Γλώσσα

Ανακοινωση

Στραγγίσεις Εδαφών και Υπόγεια Υδρολογία- Διδασκαλία εξ’αποστάσεως

25/03/2020

Το μάθημα ‘Στραγγίσεις  Εδαφών και Υπόγεια Υδρολογία’ θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom, την Πέμπτη 26/03/2020 και ώρα 12:00-15:00.
Στο e-learning του μαθήματος, έχει αναρτηθεί ο σύνδεσμος (link) που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συμμετοχή σας στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δ. Καρπούζος